POLSKA | POLONIA

NIKARAGUA | NICARAGUA

POLSKA | POLONIA

NIKARAGUA | NICARAGUA

POLSKA | POLONIA

NIKARAGUA | NICARAGUA

CO ZAMIERZAMY?

Instytut Współpracy Polsko-Nikaraguańskiej chcemy utworzyć wspólnie z osobami zainteresowanymi stosunkami międzynarodowymi. Instytut będzie miał status organizacji pozarządowej non-profit. Chcemy działać w wielu obszarach życia politycznego, gospodarczego (także naukowego), jak i społecznego.

r

Wymiana informacji

Instytut będzie gromadził dane dotyczące działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych na terenie Polski i Nikaragui, dzięki czemu będzie realnie pomagał w nawiązywaniu kontaktów  pomiędzy aktywnymi obywatelami w obu krajach. Instytut na swoich stronach internetowych w językach hiszpańskim, polskim i angielskim prezentował będzie najważniejsze informacje z obu krajów.

Kultura

Na terenie obu krajów chcemy prezentować narodową kulturę, do współpracy zaprosimy polskich    i nikaraguańskich twórców. Inicjować i wspierać będziemy polsko-nikaraguańskie projekty artystyczne. Postaramy się być inkubatorem wspólnych działań kulturalnych. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy utworzyć w Nikaragui bibliotekę polską, a w Polsce – bibliotekę nikaraguańską, z tłumaczonymi dziełami i wybraną prasą.

Pomoc rozwojowa

Instytut wspomagał będzie pomysły i rozwój międzynarodowy młodego pokolenia Nikaragui. Unia Europejska w swojej nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zawiera wiele programów pomocowych z krajami z całego świata. Korzystając ze swoich przedstawicieli Parlamentu Europejskiego będziemy dążyć do podnoszenia tematu wspierania wspólnych działań krajów Unii Europejskiej i Nikaragui.

Wymiana gospodarcza

Wg danych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie odnotowano większej współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami z Polski i Nikaragui, jednak także nie prowadzono szerszych działań zachęcających do aktywnej współpracy. W dobie internetu kontakt pomiędzy firmami na różnych kontynentach nie jest problemem. Instytut udostępni oferty firm z Nikaragui i z Polski, by przedsiębiorcy z obu krajów mieli swobodny dostęp do producentów, handlowców  lub usługodawców. Firma z terenu Nikaragui, która prześle do Instytut swoją ofertę, będzie miała zagwarantowane przetłumaczenie jej na język polski. Bez wątpienia wiele polskich firm mogłoby skorzystać ze współpracy z podmiotami w Nikaragui, zwłaszcza w przemyśle włókienniczymi  i z zakresu handlu środkami czystości.

Działania na rzecz demokracji

Polska i Nikaragua latami dążyły do niepodległości i niezależności. Wolność to ogromna wartość, którą nasze narody wywalczyły sobie samodzielnie. Chcemy rozwijać współpracę pomiędzy studentami i młodzieżą, kształtować postawę poszanowania odrębności narodowej, i promować udział w życiu politycznym. Chcemy pokazać, że młodzi obywatele mają wpływ na to, co się dzieje w ich kraju. Ich codzienna podstawa, troska o innych i ciężka praca rozwijają ich kraj. W akcie wyborczym obywatele wybierają swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu sprawują władzę. W projektowaniu działań na rzecz demokracji wykorzystamy doświadczenia polskich organizacji pozarządowych.

Nauka

Rozwój nauk akademickich bezpośrednio wpływa na konkurencyjność i pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Wspierając studentów, doktorów i pracowników naukowych, zwiększamy  potencjał rozwojowy Nikaragui. Zaproponujemy ośrodkom naukowym nawiązanie współpracy w formie stałego partnerstwa. W szczególności chcemy zapewnić finansowanie badań.

ENGLISH

Help us in creating the Institute. Fill out a short survey about life in Nicaragua and your expectations.

Fill in the questionnaire

ESPAÑOL

Nos ayudan en la creación del Instituto. Rellene una breve encuesta sobre la vida en Nicaragua y sus expectativas.

Rellena el cuestionario

POLSKI

Pomóż nam w tworzeniu Instytutu. Wypełnij krótką ankietę na temat życia w Nikaragui i Twoich oczekiwań.

Wypełnij kwestionariusz!
?

DO OTWARCIA INSTYTUTU POZOSTAŁO:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)