Dziś posłowie w drugim czytaniu będą pracować nad rządową ustawą upoważniającą głowę państwa do ratyfikowania umowy o stowarzyszeniu Unii Europejskiej z krajami Ameryki Środkowej – Kostaryką, Hondurasem, Salwadorem, Gwatemalą, Nikaraguą i Panamą. Dokument został podpisany 29 czerwca 2012 r. w Tegucigalpie. Celem jest m.in. stopniowe utworzenie strefy wolnego handlu oraz zacieśnienie więzi politycznych, gospodarczych i kulturalnych między stronami umowy. Porozumienie zakłada m.in. stopniową liberalizację handlu towarami, otwarcie rynku usług i inwestycji, ułatwienia w zakładaniu przedsiębiorstw oraz ograniczenie barier pozataryfowych. Umowa wprowadza także wspólne zasady w zakresie m.in. własności intelektualnej, konkurencji i przejrzystości regulacyjnej. Wejście w życie umowy ma pozytywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój wszystkich stron, wzrost eksportu i importu. Rząd przyjął projekt 6 marca 2015 r. 26 marca br. projekt wpłynął do Sejmu, a 8 kwietnia został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: do Spraw Unii Europejskiej oraz Spraw Zagranicznych. 13 maja br. połączone komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawi poseł Cezary Tomczyk.