REPUBLIKA NIKARAGUI

Święta państwowe

1 stycznia – Nowy Rok; 1 lutego – Dzień Lotnictwa Wojskowego; 1 maja – Święto Pracy; 27 maja – Dzień Sił Zbrojnych; 19 lipca – Dzień Wyzwolenia; 14 września – Rocznica bitwy pod San Jacinto; 15 września – Dzień Niepodległości; 2 listopada – Wszystkich Świętych; 25 grudnia – Boże Narodzenie. Święta ruchome: Wielki Czwartek, Wielki Piątek.

r

Siły zbrojne

Wojska nikaraguańskie w 2014 roku liczyły 14 tys. żołnierzy zawodowych (brak rezerwistów). Według rankingu Global Firepower (2014) nikaraguańskie siły zbrojne stanowią 92. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 44,2 mln dolarów (USD).

|

USTRÓJ POLITYCZNY

Zgodnie z konstytucją z 1987 r. (zmienianą w 1995, 2000 i 2010 r.) Nikaragua jest republiką, z prezydentem – wybieranym w wyborach bezpośrednich na 5 lat – jako głową państwa, szefem rządu i naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Od stycznia 2007 r. funkcję prezydenta pełni Daniel Ortega (w 2011 r. wybrany ponownie na urząd prezydenta) z partii Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN).

Władza ustawodawcza i wykonawcza

Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, złożonego z 92 członków, wybieranych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.

System walutowy

Rząd stosuje tzw. zaczep pełzający, kontrolując zmiany kursowe. Rezerwy walutowe gromadzone są w USD. Waluta: 1 cordoba = 100 centavos (1 USD = 24,98 NIO; stan na 23.07.2013 r.)

Transport

Nikaragua dysponuje ponad 140 lotniskami, w tym dwoma międzynarodowymi, w Managui i na Corn Island. Sieć drogowa liczy 19 137 km, z czego tylko niewiele ponad 2000 km to drogi asfaltowe. Najważniejsze porty morskie znajdują się w Bluefields i El Rama na wybrzeżu M. Karaibskiego oraz Corinto nad Pacyfikiem. Dostęp do Internetu posiada 4% ludności.

l

OBOWIĄZEK WIZOWY

Obywatele RP nie są objęci obowiązkiem wizowym przy przejeździe tranzytem i pobycie nie przekraczającym 90 dni. Paszport winien być ważny mini­mum 6 miesięcy od daty wjazdu. Przekraczając granicę, należy okazać bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży, a także mieć 500 USD w gotówce. Turyści podróżujący samo­lotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości 32 USD od osoby. Podróżujący lądem obowiązani są do wniesienia opłaty wjazdowej w wysokości 7 USD, a przed opuszczeniem kraju muszą wnieść opłatę w wysokości 2 USD od osoby w godzinach 7.00–17.00 i 4 USD w godzinach 17.00–7.00. Dodatkowo od każdej osoby pobierany jest podatek turystyczny i migracyjny, który łącznie wynosi 7 USD, jeżeli przekroczenie granicy następuje od poniedziałku do piątku, a  9 USD – w soboty i niedziele.

GEOGRAFIA | GEOGRAFÍA | GEOGRAPFHY

Wschodnie wybrzeże Nikaragui ma charakter wybrzeża lagunowego. Nadmorska nizina, miejscami zabagniona, nosi nazwę Wybrzeża Moskitów. Dalej ku zachodowi ciągnie się wyżyna, którą przecina kilka pasm górskich. Najwyższe z nich, Cordillera Isabelia ze szczytem Mogotón, osiąga wysokość 2438 m n.p.m. Krawędź tej wyżyny, równoległa do wybrzeża pacyficznego, stanowi północno-wschodnią ścianę rowu tektonicznego. W jego zagłębieniu znajdują się dwa wielkie jeziora – Nikaragua i Managua. Za rowem tektonicznym, wzdłuż wybrzeża, ciągnie się rząd 40 wulkanów, z których najwyższy jest El Viejo – 1780 m n.p.m. Najbardziej znanym wulkanem jest Momotombo (1258 m n.p.m.) nad jeziorem Managua, który uznawany jest za symbol Nikaragui. Innym interesującym wulkanem jest Concepción (1258 m n.p.m.), który wznosi się na wyspie Ometepe na środku jeziora Nikaragua.

W Nikaragui panuje wilgotny i gorący klimat równikowy, ze średnimi miesięcznymi temperaturami przekraczającymi 25 °C. Na wyżej położonych terenach środkowej Nikaragui temperatury są średnio o 10 °C niższe. Wschodnie wybrzeża karaibskie przyjmują o wiele więcej opadów (2000–6000 mm) niż zachodnie wybrzeża pacyficzne (do 1500 mm). Dlatego też na wschodzie występują bogate wilgotne lasy równikowe, a na zachodzie uboższa sawanna.

Powierzchnia (km2)

Granica z Hondurasem (km)

Granica z Kostaryką (km)

Długość linii brzegowej (km)

GEOLOGIA

Nikaragua należąca do Kordylierów Ameryki Środkowej dzieli się na kilka obszarów geologicznych. W północno-zachodniej części kraju znajdują się fałdowe łańcuchy górskie, które obejmują także terytorium Hondurasu. Obszary te należące do Kordylierów wypiętrzyły się w czasie orogenezy alpejskiej. W łańcuchach tych gór występują sekwencje skał magmowych pochodzących z paleozoiku i skał metamorficznych. W skład budowy geologiczne gór Nikaragui wchodzą także skały osadowe z mezozoiku oraz trzeciorzędowe wulkanity. W północno-wschodniej części kraju znaczne obszary ciągnące się wzdłuż wybrzeża wypełniają osady pochodzące z czwartorzędu. Są to przede wszystkim wapienie rafowe i organodetrytyczne. Południowa i środkowa część Nikaragui to tereny występowania skał wulkanicznych i czynnych wulkanów pochodzenia czwartorzędowego. W pobliżu wybrzeża Oceanu Spokojnego, na południe od strefy wielkich rowów tektonicznych, poza osadami czwartorzędowymi, występują także skały osadowe z kredy, paleocenu, eocenu i miocenu.

(po lewej) Wulkany w Nikaragui | Główne bogactwa naturalne (poniżej)

ZŁOTO

SREBRO

MIEDŹ

WOLFRAM

KLIMAT

Nikaragua leży w strefie klimatu równikowego wilgotnego, gdzie występuje niewielka różnica między przebiegiem rocznym pogody. Pasma górskie Kordylierów rozdzielają klimat Nikaragui na równikowy wilgotny nad Pacyfikiem z jedną porą suchą od listopada do kwietnia. Po wschodniej stronie Kordylierów panuje wybitnie wilgotny klimat bez pory suchej. Nad wybrzeżem Oceanu Spokojnego występuje pora sucha, ponieważ w półroczu zimowym wybrzeże dostaje się pod wpływ zimnego przedłużenia Prądu Kalifornijskiego, który wycofuje się na okres półrocza letniego. Wschodnie wybrzeże podlega działaniom wilgotnych mas powietrza znad Morza Karaibskiego i północno-wschodnich pasatów.

TEMPERATURA

Temperatury różnią się nieco na obszarze całego kraju. Na zachodzie, nad Oceanem Spokojnych są wyższe i wynoszą od 27 °C do 30 °C. Na wschodzie średnie wartości wynoszą 25-27 °C i mają przebieg typowy dla klimatu równikowego. W górach występuje piętrowość klimatyczna, ale różnica między nizinami a szczytami gór nie przekracza 10 °C. Średnie wartości termiczne w wyższych partiach gór wynoszą 20-23 °C.

OPADY

Opady atmosferyczne cechują się dużo większymi różnicami. Na zachodzie średnia opadowa sięga 1500 mm, w kotlinach śródgórskich obniża się do 1000 mm rocznie. Na wschodzie wartości opadowe są dużo wyższe, gdzie niema pory suchej, a opady występują przez cały rok. Najniższe wartości po wschodniej stronie gór wynoszą 3000 mm, zaś nad Wybrzeżem Moskitów sięgają nawet 6000 mm. Nikaragua często jest nawiedzana przez huragany.

Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, szczególnie na wschodzie kraju. Zdecydowanie większa część kraju należy do zlewiska Morza Karaibskiego. Jedynie zachodnia, pacyficzna nizina i zachodnie zbocza gór to obszary należące do zlewiska Oceanu Spokojnego. Rzeki uchodzące do Pacyfiku są krótkie i z reguły pełne bystrzy. Te które uchodzą do Morza Karaibskiego są dłuższe i żeglowne w dolnym biegu, na nizinach. Najdłuższą rzeką kraju jest Coco (Segovia) o długości 480 km. Druga co do długości San Juan jest długa na 195 km.  W Nikaragui leżą dwa wielkie jeziora: Nikaragua o długości 160 km i Managua o długości 50 km.

ZWIERZĘTA

Świat zwierząt Nikaragui należy do środkowoamerykańskiej krainy neotropikalnej i reprezentowany jest głównie przez gatunki typowe dla strefy okołorównikowej. W lasach tropikalnych żyją pumy i jaguary, oraz świnie pekari. Liczne są także gady w tym różne gatunki jadowitych węży. Na terenach bagiennych i namorzynowych występują krokodyle, żółwie i jaszczurki. Bogaty jest także świat ptaków, do których należą kolibry i papugi.

GLEBY i ROŚLINNOŚĆ

Nikaragua leży w środkowoamerykańskiej krainie glebowej. Przeważającą pokrywą glebową są czerwone gleby ferralitowe i ferrytowe. Występują także gleby laterytowe. W dolinach rzek występują mady.

ROŚLINNOŚĆ

Roślinność Nikaragui mimo zaborczej gospodarki człowieka jest dosyć dobrze zachowana, około 25% powierzchni kraju pokrywają lasy. Na wschodzie na terenach nizinnych rosną wiecznie zielone lasy tropikalne, cechujące się bogactwem gatunkowym. Lasy tropikalne przypominające amazońską selvę obfitują w takie gatunki jak hebanowce, mahoniowce, cedry i palisandry. Liczne są też epifity i liany. Wybrzeże karaibskie porośnięte jest zaroślami namorzynowymi i roślinnością bagienną. W zachodniej części kraju występują wiecznie zielone lasy z udziałem drzew tracących liście w porze suchej. W środkowej części kraju, a także w kotlinach śródgórskich występują sawanny. Suche tereny Nikaragui porastają ponadto suche zbiorowiska kolczastych krzewów.

SPOŁECZEŃSTWO | SOCIEDAD | SOCIETY

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Większość ludności Nikaragui, około 3/4, stanowią Metysi, potomkowie Indian i Europejczyków.

Resztę stanowią osoby o białym lub czarnym kolorze skóry oraz Indianie. Językiem urzędowym jest hiszpański. Na wschodzie kraju znaczna część ludności (ok. 150 tys.) posługuje się miejscowym językiem miskito oraz dialektem języka angielskiego. Tym ostatnim posługują się głównie przybysze z wysp karaibskich o czarnym kolorze skóry.

LUDNOŚĆ:

%

Metysi

%

Biali

%

Czarnoskórzy

%

Indianie

RELIGIE:

%

KATOLICY

%

PROTESTANCI

%

BRAK RELIGII

%

INNE